16B. Sushi su kepta krevete, avokadu, kremu (8vnt.)

  • sushi su kepta krevete avokadu ir kremu

5.70 €

16B. Sushi su kepta krevete, avokadu, kremu (8vnt.)